VÆKSTHØJSKOLEN DJURSLAND

Korte kurser:


3/1-2005 - 9/1-2005 (1 uge)

De åndelige veje og universets mangfoldighed

Ud fra clairvoyante iagttagelser og tidligere-livs-iagttagelser belyses mange forskellige udviklingsveje og udfordringer. Vi vil arbejde med øvelser og forståelser over hjemmeuniverset, sjælsforbindelse og opgaver på jorden. Vi vil udforske muligheden for at indgå i menneskehedens broder/søsterskab. Gæsteunderviserne i dette emne vil være Asger Lorentsen og Yvonne Wassini.

 

10/1-2005 - 16/1-2005 (1 uge)

Visdommens mestre

Det er en konsekvens af den esoteriske udviklingshistorie, at der findes væsener, som har passeret menneskestadiet, som har lært alt, hvad man kan lære som menneske og derfor ”mestrer” hele denne del af evolutionen. Disse væsener kalder man netop ”mestre” eller ”adepter”, og de udgør tilsammen en slags indre ”verdensstyrelse”, der normalt kaldes ”Hierarkiet”. De griber ikke ind i begivenhederne – for mennesket har sin frie vilje – men de inspirerer kulturens forkæmpere, og disse formidler impulserne videre til resten af menneskeheden gennem kunst, videnskab, religion og filosofi.  På den måde dirigerer de gradvis udviklingen i den planlagte retning, og derfor kan man sige at de udgør ”hjertet” i hele den planetariske husholdning – det planetariske hjertecenter. Denne del af emnet undervises af teosoffen Niels Brøndsted. Når mennesket som åndeligt søgende i sin mystikerfase har nået et bestemt udviklingsniveau, foretager mesteren en esoterisk tydning af dets horoskop, for at finde ud af om der er gunstige muligheder for at påbegynde discipelskabets vej. I mystikerfasens sidste stadier integreres personligheden mere og mere på grund af en stigende ubevidst sjælskontakt, hvilket forener soltegnet med dets modstående tegn. I denne proces bliver tegnenes esoteriske planetherskere i stigende grad aktive og viser os, sammen med ascendanten, sjælens formål med inkarnationen. En analyse af ascendanten samt de esoteriske planetherskere over sol - og ascendanttegnet i deltagernes horoskoper, vil kaste lys over deres sjælsformål. Denne del af emnet undervises af forfatter og esoterisk astrolog Holger Stavnsbjerg.  

 

17/1-2005 - 23/1-2005 (1 uge)

Den ny spiritualitet

Jorden står foran opstigning til 5. dimension, og alt bliver ændret til et liv på et højere spirituelt niveau. Dette giver genlyd på alle dimensioner. De gamle udviklingsveje som jo hører den 3. dimension til bliver forældede og sat ud af spil. Dette kursus handler om hvad der er ændret og hvad der er brugbart som spirituelle udviklingsveje på nuværende tidspunkt og fremover. Underviseren i dette emne vil være forstander og spirituel vejleder Vita Holmann Storborg

 

24/1-2005 - 30/1-2005 (1 uge)

For guds skyld: Tjen dig selv!

Tjeneste er vejen til fred, overflod og glæde. Man kan tjene lyset eller menneskehedens bedste, men det vigtigste er måske at tjene sit højere selv. Lidelse og opofrelse er ikke nødvendigt. Der er ikke noget som er værd at være ulykkelig over. Vores højere selv tørster kun efter kærlighed. Trods alt er vi jo på denne planet for udvikle os selv. I dette kursus vil vi begive os på en rejse ind i videnskaben og kunsten omkring tjeneste, specielt lysets evne til lede os i tjenesten af menneskehedens bedste og vores højere selv. Vi vil også arbejde med fokus, intention og ønske. Gæstelærer i dette emne er den spirituelle lærer og medie Ashan Autori fra New Zealand. Han underviser på engelsk, men bliver løbende oversat til dansk. 

 

31/1-2005 - 11/2-2005 (2 uger)

Kærlighed

Når du lærer at elske dig selv og acceptere dig selv, som den du er, så åbner dit hjerte sig også over for andre, og din tolerance øges. Derved strømmer der endnu mere kærlighed tilbage til dig og din kærlighedsevne øges yderligere. Du vil nu glimtvis opleve at alt er forbundet og at kærlighedens kraft kommer alle steder fra. Med tiden og yderligere øvelse vil det blive til en mere permanent tilstand, for at du til sidst bliver et med kærligheden. Lyder det som en ønskværdig tilstand, og har du lyst til at overgive dig til din kærlighedsevne, så tag chancen og prøv det, Det kunne jo gå hen og lykkes! Underviser i dette emne vil være Cheyenne Langkær

 

14/2-2005 - 25/2-2005 (2 uger)

Det feminine og det maskuline, find din balance!

Gralens kraft. Feminine og maskuline mestre. Østen og Vesten som må mødes i den nye tid. Din egen bevidsthedsudfoldelse i harmoni. Chakraernes liv og det kymiske bryllup. Myter og åndelig virkelighed. Meditation og kreative healende øvelser og kreative processer. Hovedunderviseren i dette emne vil være Birgit Tjalve og medunderviser Eskild Tjalve.

 

28/2-2005 - 11/3-2005 (2 uger)

Indre styrke

Når vi tør se os selv som vi er uden at tilføje noget, uden at tilføje noget og uden at trække fra, vil vi opleve vore iboende styrker og svagheder som de er. Derved kan vi bedre vælge at bruge styrke siderne i vore handlinger og leve livet mere direkte med mindre frygt og færre forventninger. Underviseren i dette emne vil være Cheyenne Langkær

 

14/3-2005 - 25/3-2005 (2 uger)

Vejen til højere erkendelse

Kom tættere på din egen sjæl og oplev indre vejledning gennem forskellige meditationer og kreative fordybelsesøvelser. I den kristne mysteriekultur kommer vi ind til menneskehedens højeste og dybeste følelser. Rosenkreuzernes alkymi, læren om trinvis udvikling, chakraernes udvikling og virkemåde og hvorledes vi kan bruge denne lære til at leve på en mere ustresset og levende måde. Hovedunderviser i dette emne er Birgit Tjalve, og som medunderviser Eskild Tjalve.

 

28/3-2005 - 8/4-2005 (2 uger)

Selvtillid

Har du kontakt med din indre kerne og selvtillid, eller har du overført energi til andre og dermed blevet afhængig af andres opbakning? For at tro og stole på andre, må du først og fremmest stole på dig selv. Det vil vi arbejde med på dette kursus. Målet er at gøre behovet for bekræftelse mindre og livet meget friere. Underviser i dette emne vil være Cheyenne Langkær.

 

11/4-2005 - 22/4-2005 (2 uger)

Sjælens forvandlinger og personlighedens transformering

Livskvalitet, værdier, åndelige meditative sjælerejser, kreativitet og kreative processer. Guider, hjælpere og din egen indre Gud. Inspiration og intuition. Din sjæls rejse mod planen. Hovedunderviseren i dette emne vil være Birgit Tjalve og medunderviser Eskild Tjalve.

 

25/4-2005 - 6/5-2005 (2 uger)

Meditation og indre vejledning

Visdommen bor i os alle, men ofte har vi så travlt med den ydre verdens aktiviteter at vi glemmer at lytte til visdommens stemme. Derved fødes tvivlen på vores egne evner til at vælge rigtigt. Gennem intuitionstræning, meditations og maleøvelser vil vi øve os i at blive stille og lytte til vores egen visdom og indre vejledning. Underviseren i dette emne vil være Cheyenne Langkær.

 

9/5-2005 - 20/5-2005 (2 uger)

Slip kraften fri

Vores guddommelige selv er vibrerende i live her og nu. Til stede hvor vi end er. I vores villighed til at følge, hvad der dukker op, bliver vi hele tiden ledt mod kernen af vores væren. Hvad får dig til at danse af glæde? … synge af fryd? …grine af lyst? Hvad får dig til at græde af ømhed?… at blive stille?…være omsorgsfuld? Hvad får dig til at råbe af liv? Underviseren i dette emne er Esben Daugberg.

 

23/5-2005 - 29/5-2005 (1 uge)

Livets træ - Universets arkitekttegning

Gnosis betyder viden og gnostikerne mente, at det er muligt at kende Gud. Universets består af bevidsthed midlertidigt fastholdt på forskellige udviklingstrin. Alt i universet er en samtale mellem det ene uendelige princip og de tusind ting. Der findes mange nøgler til forståelse af disse trin, fx den indiske tantra meditation og dens europæriske modstykke: Den jødiske kabbala. kabbalas fornemste smykke er "Livets Træ" - et diagram, der viser hvorledes det guddommelige inkarnerer og hvorledes vi mennesker kan bevæge os opad fra den fysiske eksistens til de guddommelige sfærer. "Livets træ" kombinerer de 10 tal med de 22 bogstaver. På træet finder vi astrologiens 10 planeter og 12 stjernetegn, og dermed er alle religioners guder og myter præsenteret. Alle tarottens kort har deres plads som blade på træet, og de 7 niveauer afspejler yogas 7 chakraer. Rigtigt spændende bliver det, når vi indtegner oplysninger om vore egne liv på diagrammet. Det gøres ud fra fødselsdato, navn og horoskop. Ved hjælp af numerologi udregnes dine veje til det guddommelige. Du vil se, hvor du har blinde pletter og du betræder videnskabsmandens, kunstnerens eller mystikerens vej eller måske en blanding af disse. Medbring en blyant - alle vil få udleveret et diagram. Underviser i dette emne vil være forfatteren og tarotmesteren Ulrik Golodnoff.

 

30/5-2005 - 5/6-2005 (1 uge)

Årsag eller virkning?

Sundhed og bevidsthedsudvikling hænger sammen! Lær at leve livet som en årsag frem for en virkning. Underviseren anvender kinesiologi med deltagerne og demonstrerer enkle teknikker til at lære at hjælpe sig selv til et bedre helbred, mere energi og gå-på-mod i hverdagen. Underviseren i dette emne er den kendte transformationskinesiolog Grethe Fremming, der underviser i hendes fornyende teknikker i hele verden.

 

6/6-2005 - 12/6-2005 (1 uge)

Flyv uden vinger - dans uden fødder!

Energi kender ingen grænser. Du er forbundet med alt hvad der omgiver dig - med andre mennesker, dyr, træer, med hele kosmos. Indenfor enhver religiøs tradition taler man om noget dybere i livet. Man kan kalde dette 'noget' for Gud eller Kærlighed. Eller kort og kort 'energi'. Har man oplevet denne 'energi', har man endelig smagt livet i al dets fylde, da den er det vibrerende aspekt ved at være til; selve livsgrundlaget, livskraften, vores naturlige kraft og styrke. Den gennemtrænger både vores indre psykologiske verden og den ydre verden. Den er i alt, hvad vi ser, lugter, smager, rører, hører og føler. Vi udtrykker alle energi igennem vore attituder, følelser, beslutninger og handlinger, men når vores vitale energi overskygges af stærke følelser og meninger, så formindskes vores styrke, vores livskraft. Ved at være uforbeholdent tilstede i dette energetiske felt - ved ikke at lade vores oplevelser, uanset om de er positive eller negative, bestemme, hvem vi er, finder vi kilden til en indre, uudtømmelig energi og vejen til vores sande natur. I dette kursus vil vi arbejde med denne altomfattende energi. Deltagerne vil arbejde med bevægelser, musik og meditationsøvelser, som vil gøre det muligt at opleve kropsenergier på en mere intens måde, som vil udvide opmærksomheden og som ikke mindst vil opløse spændinger og bringe større klarhed. Underviseren i dette emne er kropsterapeuten Varuni, som er uddannet af Michael Barnett, har fulgt ham i mange år og betragtes som hans efterfølger.

 

13/6-2005 - 19/6-2005 (1 uge)

Åndelig astrologi

Et horoskop, som vi kender det i dag, viser menneskets muligheder i den fysiske verden. For mennesker på den åndelige vej er dette ikke nok. Underviseren i dette emne er forstander, spirituel vejleder og mange-årig udøvende fagastrolog Vita Holmann Storborg. Hun er i gang med at udvikle en ny åndelig astrologi, der omfatter åndelige udviklingspotentialer, åndelige processer og åndelige kvantespring. Planeternes esoteriske tydninger og stjernernes indflydelse indgår i forløbet. Medbring venligst dit fødselstidspunkt, hvis det er muligt.

 

20/6-2005 - 1/7-2005 (2 uger)

Vend tilbage til dig selv
og bliv selv mester

Dette kursus består af to uger der kan tages enkeltvis eller som et samlet hele.

I den første uge underviser den den spirituelle lærer og medie Autori fra New Zealand, undervisningen foregår på engelsk og vil løbende blive oversat til dansk af lærer Esben Daugbjerg, der desuden forbereder, supplerer op og foresætter undervisningen i den følgende uge. 

Autori fungerer som medie for universets love. Han forsyner dig med en håndgribelig fornemmelse af, hvor storslået en person du er. Hans undervisning leder og styrker dig mod at beherske og opleve dine egne egenskaber som mester.

Kurset er i sin helhed en invitation til at møde dig selv og andre i et rum, hvor alt kan ske. Med udgangspunkt i den enkelte og gruppen arbejder vi os ind til vores oprindelighed af ubegrænsede ressourcer og kvaliteter. Vi sætter prop på kolben i alkymikerens værksted og tænder for blusset – energiarbejde, fordybelse, rejse til lys og kraft, meditere, danse, male, grine, græde – kort sagt : følge din livsstrøm. Underviser i anden uge vil være Esben Daugberg.

 

4/7-2005 - 10/7-2005 (1 uge)

Spirituel udvikling/Højere spirituel udvikling

Kurset omhandler forskellige højere teknikker til aktivering af forbindelser til Gud i os. Energipsykologi, meditationsformer og meditationstræning er kursets basis. Ud over det vil vi gennem drømme, visualisering og tegneterapeutiske redskaber  komme ind til dine personlige specielle åndelige evner.
"Tanker er essensen af menneskets skabelse, så tanker er dit middel til transport, manifestering og healing. En tanke er så kraftfuld som hele universet. Én tanke - én sjæl - én enhedsbevidsthed
. Én tanke kan manifestere sygdom eller ubalance. Én tanke kan fjerne den. Din sjæls kraft kender ingen begrænsninger."  THOTH 
Kurset er både for begyndere og erfarne. Du kan vælge dig ind på de forskellige niveauer.
Underviserne i dette emne vil være forstander og spirituel vejleder Vita Holmann Storborg og spirituel vejleder Maria Zelina Storborg.

 

11/7-2005 - 17/7-2005 (1 uge)

Holisticum seminar: Den ny verdensimpuls

"Holisticum starter, der hvor religionen stopper". Holosticum betyder essensen af al viden. Holistic betyder sammenhængende livssyn og Cum (latin) betyder essens. Holisticum er blandt andet udviklet ved hjælp af inspirationskilderne: Martinus, Buddha, Kristus og mange andre. Jacob Nørkov Friis, som er gæsteunderviseren i dette emne, vil i denne uge fortælle om denne nye indstrømning, som er nedkanaliseret til ham i de seneste år. Jacob er født kosmisk bevidst, clairvoyant, intuitionsbegavet og giver redskaber på dette kursus, som kursisterne selv kan gå videre med  i deres eget udviklingsforløb. Til daglig arbejder Jacob som behandlingsleder i Sydsjælland og her bruger han redskaber som Foto-Dynamisk-Resonans-Terapi, massage, homopati og samtidig gør han brug af sin store viden om Indigobørnene. Jacob samarbejder med Væsener fra andre Verdener og har udviklet en meget vidtrækkende og dybdegående dimentionel terapi. "Vejen til visdom - er at vide øjeblikkets realitet..."

 

18/7-2005 - 24/7-2005 (1 uge)

Udvikling af sindet gennem buddhistisk praksis

Formålet med denne traditionelle buddhistiske praksis er at udvikle visdom og finde vejen til ultimativ frihed. Teksten "De 37 vers for en Bodhisatvas adfærd" er baseret på at udvikle kærlighed, medfølelse og uselviskhed. Denne praksis er skrevet af den store buddhistiske mester Thogme Zangpo (1295 - 1369), hvis filosofi drejede sig om at finde mellemvejen. Det er nøglefilosofien for Mahayana buddhisme.  Hovedunderviseren i dette emne vil være den tibetanske, buddhistiske lama Lakha Lama, der lever i eksil i Danmark. Han vil intensivt gennemgå teksten kombineret med meditationsøvelser. Cheyenne Langkær, som har praktiseret Buddhisme i flere år, vil også undervise på kurset. 

 

25/7-2005 - 31/7-2005 (1 uge)

Spirituelle værktøjer

På dette kursus undervises i en række værktøjer til spirituel og personlig udvikling. Derudover gives eksempler på hvordan de forskellige værktøjer har hjulpet klienter. Hovedunderviser er Terry Gaubmann, som har stor erfaring som terapeut. Han underviser på engelsk, men bliver løbende oversat til dansk. Derudover vil I også møde forstander og spirituel vejleder Vita Holmann Storborg, som er førende i Danmark inden for spirituelt arbejde. Hun har gennem hendes mange-årige erfaring som terapeut haft tusinder af elever og klienter, og har gennem dette arbejde og hendes utrolige spirituelle bevidsthed udarbejdet unikke værktøjer til spirituel udvikling.

 

1/8-2005 - 7/8-2005 (1 uge)

OBS: AFLYST! - oplysninger om nyt kursus på vej - OBS: AFLYST!

Mød den guddommelige moder: Sri Karunamayi

Karunamayi siger selv: " Jeg kommer ikke til jer som en guru, men som jeres egen kære moder." I og gennem denne nære enkle og søde relation søger Karunamayi at tage os i hånden og dække vore behov for fred i sindet, for afklarethed og for at udvikle kærlighed og medfølelse med alle levende væsener. Karaunamayis eget navn betyder "Medfølelsens moder" ligesom hendes organisation  oversat kaldes "Ashram for verdensfred!". Kararunamyi er en ægte repræsentant for den evige og universelle lære. Hun fremsiger enkelt og klart, hvad der er livets mål og mening, ligesom hun tilbyder os sikre og enkle metoder til at forædle vore liv og føre os ind til vor Sande Natur. Karunamayi vil i løbet af kurset give forelæsninger, besvare spørgsmål  og guide os i en række øvelser med åndedræt, sang og meditation. I forbindelse med kurset vil der blive mulighed for et individuelt møde og velsignelse. Hjertelig velkommen til at møde en oplyst kvinde fra Indien. Sri Karunamayi underviser på engelsk, men bliver løbende oversat til dansk.

 

8/8-2004 -19/8-2005 (2 uger)

Vejen til opstigning

Vi vil lære om de tolv stråler, de opstegne Mestre og om ærkeenglene, høre om deres forskellige inkarnationer på jorden, hvilket arbejde de laver på de æteriske planer og hvordan de hjælper os. Vi vil lære om de forskellige indvielser, og hvordan disse indvielser påvirker os. Vi vil arbejde med at få kontakt med vores højere selv og nedkanalisere det Guddommelige lys gennem vores spirituelle, mentale, følelsesmæssige legeme til det fysiske. Vi vil lære at rense vores legemer for at undgå at blokere for det Guddommelige lys. Dette kursus indeholder både det første trin af Rose Sangregorio's opstigningskursus, som der tidligere undervist i på Væksthøjskolen Djursland, men derudover bliver der arbejdet videre med andet trin. Al viden på kurset er nedkanaliseret af det Canadiske medie Rose Sangregorio, som er underviser på kurset. Rose underviser på engelsk, men bliver oversat til dansk. Hun bliver løbende guidet af Mestrene, så deltagerne får den viden, de har behov for til deres personlige vej til opstigning.

 

22/8-2005 - 2/9-2005 (2 uger)

Selvhelbredende healing, kreativitet og kunst

Du har slumrende evner, som udvikler sig, når du vover at bruge dem. Her vil blive givet redskaber til at udvikle disse. I meditation kommer i ind i en bestemt tilstand og denne tilstand kan vi heale og med de samme evner kan vi forløse vore kunstneriske evner. Forskellige maleprocesser bl.a. "vådt i vådt"-akvarel, poesi og lyset i livet. Nydelse og retreat og indre forvandling. Hovedunderviser i emnet vil være Birgit Tjalve og medunderviser Eskild Tjalve.

 

5/9-2005 - 11/9-2005 (1 uge)

Glæde

Hvad er det egentlig som gør mig glad? Når vi stiller os selv det spørgsmål, begynder vi at lede efter bestemte handlinger, egne eller andre andres, som kan skabe denne glæde. Undersøger vi det lidt dybere, oplever vi at i øjeblikke med fravær af indre og ydre konflikter, så er glæden der naturlig, spontan og anstræbelsesløst nærværende. På kurset vil vi gennemgå forskellige øvelser til identifisering og forvandling af indre konflikter. Underviseren i dette emne vil være Cheyenne Langkær.

 


Ret til ændringer forbeholdes!

Opdateret  29-11-04