VÆKSTHØJSKOLEN DJURSLAND

Tilmeldingsskema:

Navn:____________________________________________ Cpr. nr.:_____________-_______
Adresse:_________________________________________ Telefon:____________________
Post nr.:___________ By:_______________________ Mobil:______________________
Dansk statsborger:  Ja:_____   Nej:_____ Kommune:__________________
Kontaktperson:
Navn, adresse & tlf.nr.:_____________________________________________________________________________
(I tilfælde af fx sygdom er det rart for os at have en kontaktperson, som kender dig)

Jeg tilmelder mig hermed:
1. kursustittel:_________________________________________________________________
Startdato:__________________________ Slutdato:_______________________________

Jeg tilmelder mig også: (Skal kun udfyldes, hvis du ønsker at deltage i mere end et kursus)
2. kursustittel:__________________________________________________________________
Startdato:__________________________ Slutdato:__________________________________

Jeg ønsker at være kostelev og bo på: Jeg ønsker at være dagelev: 
Dobbeltværelse:
 
 
Enkeltværelse 
 
Jeg ønsker at leje sengelinned og håndklæder: Ja:_____ Nej:_____
Jeg er ryger:
 
Jeg er ikke-ryger:
 

Lovpligtige oplysninger ved deltagelse i kurser på folkehøjskoler:
Jeg er i beskæftigelse:
 
(ansat som lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende, medhjælpende ægtefælde, værnepligtig, på orlov men stadig ansat.)
Jeg er ledig:
 
(arbejdssøgende uden arbejde)
Jeg er ikke i arbejdsstyrken:
 
(husmoder, pensionist, efterlønsmodtager, skoleelev og studerende, langvarigt sygemeldt.)
Jeg har uddannelse udover 10 kl.:
 
(gælder også ungdoms- og erhvervsuddannelser)

Tilmeldingen er bindende ved underskrivelse. Tilmeldingsgebyr på kr. 500,- for korte og mellemlange kurser og depositum på kr. 1500,- ved lange kurser indbetales ved tilmeldingen. Ved vor modtagelse af tilmeldingsgebyr/depositum er du sikret endelig plads, såfremt kurset ikke allerede er overtegnet. Kursusbetaling indbetales senest 1 uge før kursusstart, ved lange kurser betales dog kun for første måned, resten af kurset betales ligeledes forud en måned af gangen. Ved korte  og mellemlange kurser modregnes tilmeldingsgebyr i kursusbetalingen, men et erstatningsbeløb vil blive opkrævet ved følgende: Afmelding af kursus, for tidlig ophør i forhold til det aftalte kursus, misligholdelse af værelse, manglende rengøring af værelset ved afrejse, og andre hændelser som pga. af dig har givet skolen uforudsete udgifter. Ved afbrydelse af korte eller mellemlange kurser tilbagebetales kursusgebyr ikke! Ved lange kurser dækker de 1000 kr. af depositummet materialer, de resterende 500 kr. udbetales efter endt kursus og indgår ikke i betalingen af selve kurset. Restdepositum kan her blive tilbageholdt ved ovennævnte tilfælde. Ved afbrydelse af langt kursus opkræves en måneds kursusafgift. Der er begrænset antal eneværelser.
Jeg ønsker at tilmelde mig på ovenstående betingelser:

 

Dato:_____________ Underskrift:_________________________________________________
Tilmeldingsskemaet printes ud - udfyldes og underskrives, hvorefter det sendes til:
Væksthøjskolen Djursland, Sunddalvej 1, Ginnerup, 8500 Grenå - eller faxes til Væksthøjskolen på fax nr.: 86339167