VÆKSTHØJSKOLEN DJURSLAND

Sidste nyt:


Pressemeddelelse 13. maj 2004:

Fra flygtningelandsby til højskolebygning

I efteråret 2003 besluttede Væksthøjskolen Djurslands bestyrelse, at skolen skulle udvides, således der blev mere plads til elevernes kreative aktiviteter. For at imødekomme dette krav begynde skolens pedel Jørgen Holm at undersøge hvilke muligheder, der var for at udvide skolen inden for de økonomiske rammer, der var til stede. Han fandt frem til en løsning, som skolen kunne honorere økonomisk og som tilfredsstillede de krav skolen havde til bygningen.

                 Løsningen var et hus fra en flygtningelandsby. Dette hus har tidligere været beboet af Røde Kors flygtninge i landsbyen Them syd for Silkeborg. Inden Væksthøjskolen Djursland kan tage bygningen i brug skal der laves visse bygningsmæssige ændringer, så skolen kan udnytte alle 240 m2 optimalt. Der skal bl.a. være kreativt værksted og opholdsstue.

                 For at bygningen kunne komme på plads ved Væksthøjskolen Djursland, skulle der fjernes ca. 700 kubikmeter jord fra haven øst for foredragssalen, hvor bygningen skulle stå samt støbes punktfundament. Selve bygningen er 28,5 meter lang og 8,5 meter bred og for at få den flyttet skulle den stilles ad i 6 store moduler som hver vejer 10 ton, og derefter blev hver modul transportet den lange vej til Ginnerup på blokvogne. For at få modulerne løftet på plads kom en BSM 160 tonsmeter kran med en rækkevidde på over 40 meter, kranen løftede hver modul fra Sunddalvej ind over den gamle skole, som også er en del af Væksthøjskolen Djursland og ind på plads. Processen med at løfte delene på plads tog en halv dag, derefter kunne arbejdet med at samle modulerne begynde. Tilbage er ombygning til skolens formål, som skolens pedeller tager sig af. Bygningen forventes klar til ibrugtagning den 28. juni til skolens sommerkursus i spirituel og kunstnerisk udvikling.

                 Tirsdag den 18. maj kl. 13 er der ”hejse”-gilde for at fejre at bygningen er hejst ind på plads og samlet. Alle er velkomne og Væksthøjskolen Djursland serverer kaffe og kage ved lejligheden.

Med kærlig hilsen

Maria Zelina Storborg
Informationsmedarbejder
Væksthøjskolen Djursland